2 Kasım 2016 Çarşamba

Cehennemde miyiz?

Merhaba
Hayatımın belli bir rutine bağladığını fark ettim birkaç gündür. Her gün uyanıyorum okula gidiyorum. Belli bir saat vakit geçiriyorum sonra eve geliyorum yemekti haberdi falan derken gün bitiyor. Sonra yine aynı şeyler tekrar etmeye devam ediyor. Böyle bir hayata nasıl başladım diye düşünüyorum. Hep sıradanlaşmaktan nefret ettiğimden bahsediyorum ama hayatım belli şeyler üzerine kuruldu bir anda. Bu yüzden rutini bozmak için biraz kafamı boşaltmam gerekiyor galiba. Son zamanlarda yeni bir şeyi kafama sokamıyorum. Bildiğiniz öğrenme özürlüsü oldum. Normalde duyduğum, okuduğum veya gördüğüm bir şeyi neredeyse ilk seferde kafama işlerdim. Ama artık günlerimi versem de çok az kısmı aklımda kalıyor. Acaba bir problemim mi var diye düşünmeden de edemiyorum.
-  Cennet ve Cehennem
Bu kadar kötülük, haksızlık, riyakarlık, savaş vb. bir sürü şeyi etrafımda gördükçe hep şunu düşünüyorum; Acaba biz cehennemdeyiz ve hepimiz aslında kötü insanlar mıyız? Bazen tabi iyilik yapan insanlar görebiliyoruz. Ama herkesin bir kusuru var. Herkes hedeflerine ilerlemek için birilerini geride bırakmak için her şeyi yapıyor. En azından umursamıyor kendi işine bakıyor. Bazılarının da hedefi olmadığı için hedefi olanların hedefine ilerlememesi için elinden geleni yapıyor. Gerçekten hepimiz cehennemde olabiliriz. Eğer dinler hala gerçek ve son din olduğunu söylemeye etmeye devam etmeseydi eminim ki insanlar her şeyin aslında bittiğini ve hepimizin cezalandırıldığını düşünürdü. Gayet mantıklı değil mi? Bazı insanlar hayvanları seviyor, besliyor diye gayet iyi insanlar diyoruz  ama bu bile onların aslında iyi olduklarını söylememiz için yeterli değil. Hepimizin yaptığı ve affedilmemiş olan kötülüklerimiz yüzünden burada olabilirdik. Böyle düşününce acaba ben niye buradayım diye de kendime sormam gerekir. Bende çok umursamazım. Ne kendime bir yol koyuyorum ne de yolu olanların gitmesine yardım ediyorum. Tabi arada bilerek bazılarının kendine gelmesi için  yoluna taş koyduğumda oluyor.
Diyelim ki hepimiz şuan cehennemdeyiz. Elimizden ne gelir? Kaderimize razı mı olacağız? Bence olmamalıyız. İnsanlar isterse, birlikte olabilirse her şeyi değiştirebilirler. Cehennemi cennet yaparak yaşamak da bizim elimizde bence. Ne mi yapılmalı bunun için? Ben zaten önceden anlatmıştım bunları, kitaplarda da hep anlatılıyor. Okumak gerek güzel kardeşim. Sadece okumak ve sorgulamalıyız. Yanlışlarımızı buldukça bunları düzeltmek için mücadeleye devam etmeliyiz. Yoksa yaşamamızın, neslimizi devam ettirmemizin hiçbir anlamı yok. Neslimizi devam ettirmek uğruna militan yetiştirmekten başka bir şey yapmamış oluyoruz. Eğer bu sistemi düzeltmeyeceksek neslimizi yok edelim yoksa bizden sonrakiler de bizim yaşadıklarımızı yaşayacak. Buna hiç gerek yok.
Bunların hepsi benim birazdan size göstereceğim ayetleri okumamış olmam durumunda geçerli olabilirdi. Aksi taktirde bu anlattıklarımın gerçek olduğu üzerine yüzlerce şey yazabilirdim. Ama nihayetin de Allah ve Kur’an’ın bana bu durumda yol göstermesi benim için bir mucizedir. Yazım burada bitiyor bundan sonrası internette denk geldiğim bir makaledir. Dünya ile ilgili ayetleri konularına göre derlemişler ben beğendiğim için buraya bırakacağım. İyi günler.
Dünya boş bir amaç uğruna yaratılmamıştır
Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık (ENBİYA/16-17)
-
Dünya bir imtihan yeridir
Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık. (İNSAN/2)
O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. (MÜLK/2)
Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. (ENBİYA/35)
Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. (KEHF/7)
Yoksa siz, kendinizden önce gelip geçenlerin hali (uğradıkları sıkıntılar) başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle sarsıldılar ki, hatta peygamber ve beraberinde iman edenler: "Allah'ın yardımı ne zaman?" derlerdi. Bak işte! Gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. (BAKARA/214)
Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri! (BAKARA/155)
Andolsun ki, biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. (MUHAMMED/31)
Muhakkak siz, mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan size eziyet verici bir çok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'dan gereği gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. (AL-İ İMRAN/186)
İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. (ANKEBUT/2-3)
-
Dünya hayatı bir aldanıştır
Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın. (FATIR/5)
Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. (KEHF/28)
Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. (LOKMAN/33)
-
Dünya hayatı kısa ve geçicidir
Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. (RUM/8)
Kendilerine, "Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?" derler. Onlara de ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez." (NİSA/77)
Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. (KEHF/45)
Dünya hayatının misali şöyledir: Gökten indirdiğimiz su ile, insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün, ona emrimiz gelivermiştir, ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. Düşünen bir kavim için âyetlerimizi işte böyle açıklarız. (YUNUS/24)
-
Dünya hayatı bir oyun, tutkulu bir oyalanmadır
Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. (ANKEBUT/64)
Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. (HADİD/20)
Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! Ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah'tan başka hiç bir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'ân ile hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse, kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için, inkâr ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azab vardır. (EN'AM/70)
Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız, Allah size mükâfatınızı verir. Ve sizden bütün mallarınızı harcamanızı da istemez. (MUHAMMED/36)
İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin (ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah katındadır. (AL-İ İMRAN/14)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder